مرکز ایران درگیر اختلال تلگرام / کاربران اروپایی همچنان مشکل دارند

مرکز ایران درگیر اختلال تلگرام / کاربران اروپایی همچنان مشکل دارند
فناوری اطلاعات و ارتباطات – کاربران ایرانی از امروز صبح پنجشنبه به تدریج با اختلال در تلگرام مواجه شدند که تا لحظه انتشار این خبر بخش های مرکزی(مطابق نقشه آنلاین) همچنان قطع هستند.

مرکز ایران درگیر اختلال تلگرام / کاربران اروپایی همچنان مشکل دارند

فناوری اطلاعات و ارتباطات – کاربران ایرانی از امروز صبح پنجشنبه به تدریج با اختلال در تلگرام مواجه شدند که تا لحظه انتشار این خبر بخش های مرکزی(مطابق نقشه آنلاین) همچنان قطع هستند.
مرکز ایران درگیر اختلال تلگرام / کاربران اروپایی همچنان مشکل دارند

خرید بک لینک

دانلود موزیک