مردی که در تلگرام زن بود

مردی که در تلگرام زن بود
سلامت نیوز: زن جوانی که برای سفر به ترکیه نقشه ربودن و قتل خودش را برای همسر و برادرش طراحی کرده بود در ارومیه خودش را به پلیس معرفی کرد. پانزدهم شهریورماه مردی به کلانتری ١۶٩ مشیریه رفت و به ماموران گفت: « لیلا همسر ٢۵ ساله ام برای خرید از خانه بیرون رفت. دو ساعت […]

مردی که در تلگرام زن بود

سلامت نیوز: زن جوانی که برای سفر به ترکیه نقشه ربودن و قتل خودش را برای همسر و برادرش طراحی کرده بود در ارومیه خودش را به پلیس معرفی کرد. پانزدهم شهریورماه مردی به کلانتری ١۶٩ مشیریه رفت و به ماموران گفت: « لیلا همسر ٢۵ ساله ام برای خرید از خانه بیرون رفت. دو ساعت […]
مردی که در تلگرام زن بود

سپهر نیوز