مردی که به خاطر تلگرام همسرش را کشت!!

مردی که به خاطر تلگرام همسرش را کشت!!
معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ از دستگیری مردی که به دلیل اشتغال و عضویت همسرش در گروه ها و شبکه های مجازی اقدام به قتل وی کرده بود، خبر داد.

مردی که به خاطر تلگرام همسرش را کشت!!

معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ از دستگیری مردی که به دلیل اشتغال و عضویت همسرش در گروه ها و شبکه های مجازی اقدام به قتل وی کرده بود، خبر داد.
مردی که به خاطر تلگرام همسرش را کشت!!

فروش بک لینک