مرخصی گرفتم و خودم را به خانه رساندم / همسرکثیفم را در شرایط بدی در اتاق خواب دیدم

مرخصی گرفتم و خودم را به خانه رساندم / همسرکثیفم را در شرایط بدی در اتاق خواب دیدم
به گزارش سرویس حوادث ” جام نیوز “، زن جوان که بخاطر دعوا و کتک کاری دختری آشنا بازداشت شده بود در بازجویی ها به پلیس گفت: من 2ماه پیش با شوهرم ازدواج کردم و فکر می کردم بهترین زندگی را خواهم داشت من و مهرداد 6 ماهی می شد در یک شرکت کار کرده و به هم علاقه مند شده بودیم.
وی افزود:بعد از مدتی هنوز شیرینی ازدواج را نچشیده بودم که متوجه رفتارهای عجیب مهرداد در خانه و سرکار شدم و از روی کنجکاوی یکبار پنهانی موبایلش را چک کردم و در تلگرام ش دیدم دختری از فامیل های مادرم که رزیتا نام دارد با شوهرم …

مرخصی گرفتم و خودم را به خانه رساندم / همسرکثیفم را در شرایط بدی در اتاق خواب دیدم

به گزارش سرویس حوادث ” جام نیوز “، زن جوان که بخاطر دعوا و کتک کاری دختری آشنا بازداشت شده بود در بازجویی ها به پلیس گفت: من 2ماه پیش با شوهرم ازدواج کردم و فکر می کردم بهترین زندگی را خواهم داشت من و مهرداد 6 ماهی می شد در یک شرکت کار کرده و به هم علاقه مند شده بودیم.
وی افزود:بعد از مدتی هنوز شیرینی ازدواج را نچشیده بودم که متوجه رفتارهای عجیب مهرداد در خانه و سرکار شدم و از روی کنجکاوی یکبار پنهانی موبایلش را چک کردم و در تلگرام ش دیدم دختری از فامیل های مادرم که رزیتا نام دارد با شوهرم …
مرخصی گرفتم و خودم را به خانه رساندم / همسرکثیفم را در شرایط بدی در اتاق خواب دیدم

بازار بورس