مراقب کانال های همسریابی باشید

مراقب کانال های همسریابی باشید
مدیرکل دفتر برنامه ریزی ازدواج و تعالی خانواده وزارت ورزش و جوانان هشدارداد: هیچ یک از کانال هایی که در تلگرام درباره همسریابی فعالیت می کنند مورد تایید وزارت ورزش و جوانان نیستند و جوانان در دام این کانال ها نیفتند.
به گزراش ایسنا، ناصر صبحی قراملکی افزود: هیچ یک از کانال هایی که در تلگرام درباره همسریابی فعالیت می کنند مورد تأیید وزارت ورزش و جوانان نیستند اما بعضی سایت ها از برخی دستگاه های دیگر مجوز دارند.
وی در ادامه گفت: ۵۰ مرکز مشاوره تخصصی ازدواج مورد تأیید داریم که از امکانات بسیار خوبی …

مراقب کانال های همسریابی باشید

مدیرکل دفتر برنامه ریزی ازدواج و تعالی خانواده وزارت ورزش و جوانان هشدارداد: هیچ یک از کانال هایی که در تلگرام درباره همسریابی فعالیت می کنند مورد تایید وزارت ورزش و جوانان نیستند و جوانان در دام این کانال ها نیفتند.
به گزراش ایسنا، ناصر صبحی قراملکی افزود: هیچ یک از کانال هایی که در تلگرام درباره همسریابی فعالیت می کنند مورد تأیید وزارت ورزش و جوانان نیستند اما بعضی سایت ها از برخی دستگاه های دیگر مجوز دارند.
وی در ادامه گفت: ۵۰ مرکز مشاوره تخصصی ازدواج مورد تأیید داریم که از امکانات بسیار خوبی …
مراقب کانال های همسریابی باشید

خرید بک لینک