مراقب باشیم اخبار دربی سیل نشود سرمان!

مراقب باشیم اخبار دربی سیل نشود سرمان!
یک ساعتی از نیمه شب گذشته،نزدیک به ۲بامداد جمعه است. تصاویری از تلگرام به دستم می رسد،خیلی به اخبار منتشره از این اپلیکیشن اعتماد ندارم،اما نمی توانم نسبت به عکس ها بی تفاوت بمانم.
دو تا از عکس ها دخترکانی هستند که سیل جسدشان را به حاشیه رودخانه ای آورده است،عکس معروف آیلان، پسرک پناه جوی سوری در ساحل را برایم تداعی می کنند.
امکان پیگیری خبر را ندارم،نیمه شب است.تنها راه برای اطمینان از درست بودن عکس ها مرور اخبار منتشره است.آخرین خبرها در بهترین حالت چهار ساعت قبل منتشر شده اند،۱۰تا۱۱ شب پنج شنبه.

مراقب باشیم اخبار دربی سیل نشود سرمان!

یک ساعتی از نیمه شب گذشته،نزدیک به ۲بامداد جمعه است. تصاویری از تلگرام به دستم می رسد،خیلی به اخبار منتشره از این اپلیکیشن اعتماد ندارم،اما نمی توانم نسبت به عکس ها بی تفاوت بمانم.
دو تا از عکس ها دخترکانی هستند که سیل جسدشان را به حاشیه رودخانه ای آورده است،عکس معروف آیلان، پسرک پناه جوی سوری در ساحل را برایم تداعی می کنند.
امکان پیگیری خبر را ندارم،نیمه شب است.تنها راه برای اطمینان از درست بودن عکس ها مرور اخبار منتشره است.آخرین خبرها در بهترین حالت چهار ساعت قبل منتشر شده اند،۱۰تا۱۱ شب پنج شنبه.

مراقب باشیم اخبار دربی سیل نشود سرمان!

بک لینک رنک 6

پرس نیوز