مدارس تبریز شنبه ۱۱ اردیبهشت تعطیل نیست

مدارس تبریز شنبه ۱۱ اردیبهشت تعطیل نیست
مدیر روابط عمومی اداره کل آموزش پرورش آذربایجان شرقی ، با تکذیب شایعه ها در تلگرام، در خصوص تعطیلی مدارس روز شنبه گفت: تمامی مدارس استان در روز شنبه مورخ ۱۱ اردیبهشت ماه دایر بوده و تعطیلی مدارس شایعه است.

مدارس تبریز شنبه ۱۱ اردیبهشت تعطیل نیست

مدیر روابط عمومی اداره کل آموزش پرورش آذربایجان شرقی ، با تکذیب شایعه ها در تلگرام، در خصوص تعطیلی مدارس روز شنبه گفت: تمامی مدارس استان در روز شنبه مورخ ۱۱ اردیبهشت ماه دایر بوده و تعطیلی مدارس شایعه است.
مدارس تبریز شنبه ۱۱ اردیبهشت تعطیل نیست

آپدیت نود 32 ورژن 6

سپهر نیوز