مخالفت دولت با فیلتر کردن اینستاگرام

مخالفت دولت با فیلتر کردن اینستاگرام
به گزارش شفاف :سردار کمال هادیان فر روز دوشنبه در حاشیه دیدار رئیس کمیسیون امنیت ملی از پلیس فتا اظهار داشت: درحال حاضر با توجه به افزایش استفاده از تکنولوژی شاهد افزایش 63.5 درصدی جرائم فضای مجازی هستیم این درحالی است 42.5 درصد جرائم در شش ماهه نخست امسال در تلگرام رخ داده است.
وی ادامه داد: درسال 93، 52 درصد جرائم برداشت غیر مجازاز حسابهای بانکی بود که این آمار امسال به 34 درصد کاهش یافته است .
هادیانفر در مورد انتشار برخی موضوعات غیر اخلاقی در اینستاگرام گفت: سرور اینستاگرام در آمریکا است ودسترسی …

مخالفت دولت با فیلتر کردن اینستاگرام

به گزارش شفاف :سردار کمال هادیان فر روز دوشنبه در حاشیه دیدار رئیس کمیسیون امنیت ملی از پلیس فتا اظهار داشت: درحال حاضر با توجه به افزایش استفاده از تکنولوژی شاهد افزایش 63.5 درصدی جرائم فضای مجازی هستیم این درحالی است 42.5 درصد جرائم در شش ماهه نخست امسال در تلگرام رخ داده است.
وی ادامه داد: درسال 93، 52 درصد جرائم برداشت غیر مجازاز حسابهای بانکی بود که این آمار امسال به 34 درصد کاهش یافته است .
هادیانفر در مورد انتشار برخی موضوعات غیر اخلاقی در اینستاگرام گفت: سرور اینستاگرام در آمریکا است ودسترسی …
مخالفت دولت با فیلتر کردن اینستاگرام

قرآن