محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور شد

محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور شد
گفتنیست که اواخر سال گذشته پویش بر اساس اطلاعات موجود خود، با انتشار خبری در سایت و کانال تلگرام خود مدعی شده بود که به زودی محمد جعفر منتظری به این سمت منصوب خواهد شد. این در حالیست که پیش از آن این احتمال تکذیب شده بود.

محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور شد

گفتنیست که اواخر سال گذشته پویش بر اساس اطلاعات موجود خود، با انتشار خبری در سایت و کانال تلگرام خود مدعی شده بود که به زودی محمد جعفر منتظری به این سمت منصوب خواهد شد. این در حالیست که پیش از آن این احتمال تکذیب شده بود.
محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور شد

خرید بک لینک