محسن جلال پور از مخالفت رئیس جمهور با دولتی شدن بخش خصوصی و اصناف خبر داد.

محسن جلال پور از مخالفت رئیس جمهور با دولتی شدن بخش خصوصی و اصناف خبر داد.
محسن جلال پور، رئیس اتاق بازرگانی ایران، این موضوع را روایت می کند که وقتی در ضیافت افطاری ریاست جمهوری، یکی از اعضای اتاق اصناف، از ایشان خواست که معاونتی به نام اصناف در دولت ایجاد شود، روحانی در پاسخ گفت: «ما داریم تلاش می کنیم بخش خصوصی دولتی نشود. بگذارید اصناف و کارآفرینان و تجار ما دولتی نشوند و اتاق ها مستقل بمانند.»

رئیس اتاق بازرگانی ایران در کانال شخصی خود در تلگرام در تشریح این ماجرا نوشت: «در ضیافت افطاری ریاست جمهوری، یکی از اعضای اتاق اصناف، به میز رئیس جمهور روحانی نزدیک شد و از …

محسن جلال پور از مخالفت رئیس جمهور با دولتی شدن بخش خصوصی و اصناف خبر داد.

محسن جلال پور، رئیس اتاق بازرگانی ایران، این موضوع را روایت می کند که وقتی در ضیافت افطاری ریاست جمهوری، یکی از اعضای اتاق اصناف، از ایشان خواست که معاونتی به نام اصناف در دولت ایجاد شود، روحانی در پاسخ گفت: «ما داریم تلاش می کنیم بخش خصوصی دولتی نشود. بگذارید اصناف و کارآفرینان و تجار ما دولتی نشوند و اتاق ها مستقل بمانند.»

رئیس اتاق بازرگانی ایران در کانال شخصی خود در تلگرام در تشریح این ماجرا نوشت: «در ضیافت افطاری ریاست جمهوری، یکی از اعضای اتاق اصناف، به میز رئیس جمهور روحانی نزدیک شد و از …
محسن جلال پور از مخالفت رئیس جمهور با دولتی شدن بخش خصوصی و اصناف خبر داد.

خرید vpn تست یک روزه

اتومبیل