مجازات سنگین برای مبلغان افراط گرایی در فرانسه

مجازات سنگین برای مبلغان افراط گرایی در فرانسه
خبرگزاری آریا- دادگاه پاریس فرد متهم به ارتباط با گروه تروریستی داعش و تلاش برای تبلیغِ افراط گرایی را به چهار سال حبس محکوم کرد.
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از برونمرزی، فردی به نام ” یوسف” با نام مستعار ” الکو آلفا تانگو” توسط دادگاه پاریس به چهار سال حبس محکوم شد تا نتواند از طریق پیام های رمزگذاری شده در تلگرام که توسط افراط گرایان استفاده می شود در تبلیغ افراط گرایی و دعوت به حملات تروریستی مشارکت کند.
این فرد بیست و نه ساله به ارتباط تقریبا روزانه با تارنماهای تروریست ها برای مشاوره و عضویت در …

مجازات سنگین برای مبلغان افراط گرایی در فرانسه

خبرگزاری آریا- دادگاه پاریس فرد متهم به ارتباط با گروه تروریستی داعش و تلاش برای تبلیغِ افراط گرایی را به چهار سال حبس محکوم کرد.
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از برونمرزی، فردی به نام ” یوسف” با نام مستعار ” الکو آلفا تانگو” توسط دادگاه پاریس به چهار سال حبس محکوم شد تا نتواند از طریق پیام های رمزگذاری شده در تلگرام که توسط افراط گرایان استفاده می شود در تبلیغ افراط گرایی و دعوت به حملات تروریستی مشارکت کند.
این فرد بیست و نه ساله به ارتباط تقریبا روزانه با تارنماهای تروریست ها برای مشاوره و عضویت در …
مجازات سنگین برای مبلغان افراط گرایی در فرانسه

ورزش و زندگی