مادر کودکان: حواسم پرت تلگرام بود

مادر کودکان: حواسم پرت تلگرام بود
فرهیختگان| دو کودک به دلیل حواس پرتی مادر دچار سوختگی شده و جان شان را از دست دادند.
سوم فروردین امسال ماموران کلانتری 151 یافت آباد تهران در جریان انتقال دو کودک 5 و 6 ساله به بیمارستان شهدای یافت آباد قرار گرفتند که به شدت دچار سوختگی شده بودند.
با حضور ماموران پلیس در بیمارستان، پدر کودک در مورد علت سوختگی فرزندانش گفت: «ما ساکن شهر سنگ باقرشهر هستیم. آن روز من سر کار بودم که همسرم تماس گرفت و مدعی شد قابلمه آب جوش روی کودکان واژگون شده و آنها دچار سوختگی شده اند.»
در ادامه تحقیقات از مادر کودک …

مادر کودکان: حواسم پرت تلگرام بود

فرهیختگان| دو کودک به دلیل حواس پرتی مادر دچار سوختگی شده و جان شان را از دست دادند.
سوم فروردین امسال ماموران کلانتری 151 یافت آباد تهران در جریان انتقال دو کودک 5 و 6 ساله به بیمارستان شهدای یافت آباد قرار گرفتند که به شدت دچار سوختگی شده بودند.
با حضور ماموران پلیس در بیمارستان، پدر کودک در مورد علت سوختگی فرزندانش گفت: «ما ساکن شهر سنگ باقرشهر هستیم. آن روز من سر کار بودم که همسرم تماس گرفت و مدعی شد قابلمه آب جوش روی کودکان واژگون شده و آنها دچار سوختگی شده اند.»
در ادامه تحقیقات از مادر کودک …
مادر کودکان: حواسم پرت تلگرام بود

بک لینک