قوانینی که نمی خوانیم/ مجوزهای تلگرام ، اینستاگرام و کلش

قوانینی که نمی خوانیم/ مجوزهای تلگرام ، اینستاگرام و کلش
به گزارش پایگاه خبری فضای مجازی ایران فیمنا؛ وقتی می خواهید برنامه های موبایلی را روی تلفن همراه خود نصب کنید، پیغام هایی به زبان انگلیسی برای شما نشان داده میشود. شاید این عادت رفتاری همه ما باشد که بدون توجه به این پیام ها روی گزینه next ضربه می زنیم تا به گزینه install برسید و برنامه را نصب […]

قوانینی که نمی خوانیم/ مجوزهای تلگرام ، اینستاگرام و کلش

به گزارش پایگاه خبری فضای مجازی ایران فیمنا؛ وقتی می خواهید برنامه های موبایلی را روی تلفن همراه خود نصب کنید، پیغام هایی به زبان انگلیسی برای شما نشان داده میشود. شاید این عادت رفتاری همه ما باشد که بدون توجه به این پیام ها روی گزینه next ضربه می زنیم تا به گزینه install برسید و برنامه را نصب […]
قوانینی که نمی خوانیم/ مجوزهای تلگرام ، اینستاگرام و کلش

خبرگزاری مهر