قصه قورباغه های صلاح الدین کلا؛کلیپ های تلگرامی ، تکذیب مسئولان و اعتراض مردمی

قصه قورباغه های صلاح الدین کلا؛کلیپ های تلگرامی ، تکذیب مسئولان و اعتراض مردمی
نوشهر نیوز- این روزها به لطف تلگرام، شاید کمتر کسی باشد که قصه قورباغه های لانه کرده در آب شرب روستای صلاح الدین کلا را نداند.قصه ای که اگر با یک فیلم کمتر از یک دقیقه دست به دست چرخیده بود و همه گیر شد، در این چند روز به دلیل تکذیب مسئولان از وجود قورباغه در آب، با فیلمهای جدیدتری گسترده شده است.
داستان از روزهای اول عید شروع شد. وقتی مردم صلاح الدین کلا ، در کمال ناباوری، متوجه وجود بچه قورباغه هایی شدند که با آب شرب از شیرها روان شد.
حیرت مردم از این وضع همچنان ادامه داشت و این مسئله دهان به دهان …

قصه قورباغه های صلاح الدین کلا؛کلیپ های تلگرامی ، تکذیب مسئولان و اعتراض مردمی

نوشهر نیوز- این روزها به لطف تلگرام، شاید کمتر کسی باشد که قصه قورباغه های لانه کرده در آب شرب روستای صلاح الدین کلا را نداند.قصه ای که اگر با یک فیلم کمتر از یک دقیقه دست به دست چرخیده بود و همه گیر شد، در این چند روز به دلیل تکذیب مسئولان از وجود قورباغه در آب، با فیلمهای جدیدتری گسترده شده است.
داستان از روزهای اول عید شروع شد. وقتی مردم صلاح الدین کلا ، در کمال ناباوری، متوجه وجود بچه قورباغه هایی شدند که با آب شرب از شیرها روان شد.
حیرت مردم از این وضع همچنان ادامه داشت و این مسئله دهان به دهان …
قصه قورباغه های صلاح الدین کلا؛کلیپ های تلگرامی ، تکذیب مسئولان و اعتراض مردمی

فروش بک لینک