قشربندی اجتماعی از دیدگاه پارادایم تفسیرگرایی

قشربندی اجتماعی از دیدگاه پارادایم تفسیرگرایی
نشست «قشربندی اجتماعی از دیدگاه پارادایم تفسیرگرایی» برگزار می شود.
به گزارش باشگاه اندیشه، به نقل از روابط عمومی انجمن جامعه شناسی ایران، گروه جامعه شناسی تفسیری این انجمن نشست «قشربندی اجتماعی از دیدگاه پارادایم تفسیرگرایی» را برگزار می کند.
در این نشست، حسین ابوالحسن تنهایی سخنرانی خواهد کرد.
زمان: سه شنبه 13 مهر 1395، ساعت 15 تا 17
مکان: تهران، بزرگراه جلال آل احمد، زیرپل گیشا، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، نیم طبقه اول، سالن جلسات انجمن جامعه شناسی ایران
با انتخاب لینک کانال تلگرام د …

قشربندی اجتماعی از دیدگاه پارادایم تفسیرگرایی

نشست «قشربندی اجتماعی از دیدگاه پارادایم تفسیرگرایی» برگزار می شود.
به گزارش باشگاه اندیشه، به نقل از روابط عمومی انجمن جامعه شناسی ایران، گروه جامعه شناسی تفسیری این انجمن نشست «قشربندی اجتماعی از دیدگاه پارادایم تفسیرگرایی» را برگزار می کند.
در این نشست، حسین ابوالحسن تنهایی سخنرانی خواهد کرد.
زمان: سه شنبه 13 مهر 1395، ساعت 15 تا 17
مکان: تهران، بزرگراه جلال آل احمد، زیرپل گیشا، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، نیم طبقه اول، سالن جلسات انجمن جامعه شناسی ایران
با انتخاب لینک کانال تلگرام د …
قشربندی اجتماعی از دیدگاه پارادایم تفسیرگرایی

اندروید