قابلیت تصویر در تصویر و پیش نویس به تلگرام افزوده شد+تصاویر

قابلیت تصویر در تصویر و پیش نویس به تلگرام افزوده شد+تصاویر
تلگرام در نسخه ۳.۱۰ خود، به کاربران قابلیت پیش نویس کردن پیام ها و مشاهده تصویر در تصویر را ارایه کرده است.

قابلیت تصویر در تصویر و پیش نویس به تلگرام افزوده شد+تصاویر

تلگرام در نسخه ۳.۱۰ خود، به کاربران قابلیت پیش نویس کردن پیام ها و مشاهده تصویر در تصویر را ارایه کرده است.
قابلیت تصویر در تصویر و پیش نویس به تلگرام افزوده شد+تصاویر

اخبار دنیای دیجیتال