فعالیت تلگرام در ایران تا اطلاع ثانوی ادامه دارد/ اجماع شورا حمایت از شبکه های اجتماعی بومی است.

فعالیت تلگرام در ایران تا اطلاع ثانوی ادامه دارد/ اجماع شورا حمایت از شبکه های اجتماعی بومی است.
دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور در پاسخ به سوال خبرنگار سیتنا مبنی بر اینکه آیا ادامه حضور شبکه ی پیام رسان تلگرام در ایران به صورت گذشته خواهد بود یا خیر؟ گفت: فعلا تا اطلاع ثانوی به روش گذشته است، ولی به زودی تصمیم گیری می شود.

فعالیت تلگرام در ایران تا اطلاع ثانوی ادامه دارد/ اجماع شورا حمایت از شبکه های اجتماعی بومی است.

دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور در پاسخ به سوال خبرنگار سیتنا مبنی بر اینکه آیا ادامه حضور شبکه ی پیام رسان تلگرام در ایران به صورت گذشته خواهد بود یا خیر؟ گفت: فعلا تا اطلاع ثانوی به روش گذشته است، ولی به زودی تصمیم گیری می شود.
فعالیت تلگرام در ایران تا اطلاع ثانوی ادامه دارد/ اجماع شورا حمایت از شبکه های اجتماعی بومی است.

باران فیلم