فضای تلگرام کاربران را به بردگی کشیده/شورای عالی فضای مجازی اقدام جدی اتخاذ کند

فضای تلگرام کاربران را به بردگی کشیده/شورای عالی فضای مجازی اقدام جدی اتخاذ کند
به گزارش پایگاه خبری فضای مجازی ایران فیمنا؛ آیت الله ناصر مکارم شیرازی عصر چهارشنبه در دیدار با فرمانده نیروی انتظامی با اشاره به جایگاه پلیس در جامعه و خوش بینی مردم به خدمات آن اظهار داشت: مردم نظاره گر اقدامات و عملکرد پلیس هستند با این وجود گاهی مشکلات به اندازه ای است که تنها پلیس نمی تواند به […]

فضای تلگرام کاربران را به بردگی کشیده/شورای عالی فضای مجازی اقدام جدی اتخاذ کند

به گزارش پایگاه خبری فضای مجازی ایران فیمنا؛ آیت الله ناصر مکارم شیرازی عصر چهارشنبه در دیدار با فرمانده نیروی انتظامی با اشاره به جایگاه پلیس در جامعه و خوش بینی مردم به خدمات آن اظهار داشت: مردم نظاره گر اقدامات و عملکرد پلیس هستند با این وجود گاهی مشکلات به اندازه ای است که تنها پلیس نمی تواند به […]
فضای تلگرام کاربران را به بردگی کشیده/شورای عالی فضای مجازی اقدام جدی اتخاذ کند

فیلم سریال آهنگ