علی لاریجانی: تاریخ شمشیر دولبه است

علی لاریجانی: تاریخ شمشیر دولبه است
دکتر علی لاریجانی متنی در کانال رسمی تلگرام به آدرس  https://telegram.me/Larijani_ir  ، صفحه رسمی اینستاگرام به آدرس  https://Instagram.com/Larijani_ir  و سایت شخصی خود به آدرس  www.Larijani.ir  منتشر کرد. متن این نوشته به این شرح است:
تاریخ شمشیر دو لبه

اومبرتو اکو فیلسوف و نویسنده ایتالیایی در کتاب “فاشیسم ابدی” مطلبی تحت عنوان ارتجاع در دنیای پست مدرن دارد که جالب است:

… «از یاد نبریم که دنیای اسلام، مردانی چون ابن سینا به جهان داد که در بخارا نزدیک افغانستان فعلی به دنیا آمد …

علی لاریجانی: تاریخ شمشیر دولبه است

دکتر علی لاریجانی متنی در کانال رسمی تلگرام به آدرس  https://telegram.me/Larijani_ir  ، صفحه رسمی اینستاگرام به آدرس  https://Instagram.com/Larijani_ir  و سایت شخصی خود به آدرس  www.Larijani.ir  منتشر کرد. متن این نوشته به این شرح است:
تاریخ شمشیر دو لبه

اومبرتو اکو فیلسوف و نویسنده ایتالیایی در کتاب “فاشیسم ابدی” مطلبی تحت عنوان ارتجاع در دنیای پست مدرن دارد که جالب است:

… «از یاد نبریم که دنیای اسلام، مردانی چون ابن سینا به جهان داد که در بخارا نزدیک افغانستان فعلی به دنیا آمد …
علی لاریجانی: تاریخ شمشیر دولبه است

بک لینک رنک 1