علم الهدی: توطئه های دشمن در انتخابات از طریق تلگرام صورت گرفت/بدحجابی گناهی بدتر از اختلاس!

علم الهدی: توطئه های دشمن در انتخابات از طریق تلگرام صورت گرفت/بدحجابی گناهی بدتر از اختلاس!
به گزارش بویرنیوز ، آیت الله سیداحمد علم الهدی ظهر امروز در خطبه های عبادی سیاسی نماز جمعه مشهد گفت:
* امروز طبق اعلام مدیر نرم افزار پیام رسان تلگرام ۲۲ میلیون ایرانی از آن استفاده می کنند، نرم افزاری که مدیریت و اجرای آن در دست دشمن است و در آن کانال هایی وجود دارد که رسما به پیغمبر(ص) و ائمه اطهار فحاشی می شود.
* نابه کارترین توطئه های دشمن در فضای انتخابات از طریق تلگرام به وجود آمد
* در زمان انتخابات محتوای مجرمانه کانال های تلگرام مفاسد بسیاری را به وجود آورد و بزرگان نظام ما را با انواع دروغ …

علم الهدی: توطئه های دشمن در انتخابات از طریق تلگرام صورت گرفت/بدحجابی گناهی بدتر از اختلاس!

به گزارش بویرنیوز ، آیت الله سیداحمد علم الهدی ظهر امروز در خطبه های عبادی سیاسی نماز جمعه مشهد گفت:
* امروز طبق اعلام مدیر نرم افزار پیام رسان تلگرام ۲۲ میلیون ایرانی از آن استفاده می کنند، نرم افزاری که مدیریت و اجرای آن در دست دشمن است و در آن کانال هایی وجود دارد که رسما به پیغمبر(ص) و ائمه اطهار فحاشی می شود.
* نابه کارترین توطئه های دشمن در فضای انتخابات از طریق تلگرام به وجود آمد
* در زمان انتخابات محتوای مجرمانه کانال های تلگرام مفاسد بسیاری را به وجود آورد و بزرگان نظام ما را با انواع دروغ …
علم الهدی: توطئه های دشمن در انتخابات از طریق تلگرام صورت گرفت/بدحجابی گناهی بدتر از اختلاس!

خرید بک لینک