عضویت 300 شهروند در کانون های محیط زیست منطقه 19

عضویت 300 شهروند در کانون های محیط زیست منطقه 19
خبرگزاری آریا- معاون خدمات شهری و محیط زیست منطقه از نصب دستگاه تصفیه آب در کانال حیدری (سجاد) محله شهید کاظمی خبر داد.
به گزارش خبر گزاری آریا، مسعود سلیمی با اعلام این خبر گفت: با نصب دستگاه زباله گیر که فعالیت اجرایی آن حدود یک ماه آینده به اتمام می رسد، زباله های داخل آب کانال استخراج و تصفیه و برای زمینهای کشاورزی مصرف خواهد شد.
وی در ادامه به عضو گیری نزدیک به 300 شهروند در کانون های محیط زیست نواحی اشاره کرد و گفت: اعضای این کانونها از طریق عضویت در کانال تلگرام شهر تازه فعالیتهای خود را به …

عضویت 300 شهروند در کانون های محیط زیست منطقه 19

خبرگزاری آریا- معاون خدمات شهری و محیط زیست منطقه از نصب دستگاه تصفیه آب در کانال حیدری (سجاد) محله شهید کاظمی خبر داد.
به گزارش خبر گزاری آریا، مسعود سلیمی با اعلام این خبر گفت: با نصب دستگاه زباله گیر که فعالیت اجرایی آن حدود یک ماه آینده به اتمام می رسد، زباله های داخل آب کانال استخراج و تصفیه و برای زمینهای کشاورزی مصرف خواهد شد.
وی در ادامه به عضو گیری نزدیک به 300 شهروند در کانون های محیط زیست نواحی اشاره کرد و گفت: اعضای این کانونها از طریق عضویت در کانال تلگرام شهر تازه فعالیتهای خود را به …
عضویت 300 شهروند در کانون های محیط زیست منطقه 19

خبرگزاری دانشگاه های کشور