ضعف یادگیری، ارمغان جدید شبکه های اجتماعی

ضعف یادگیری، ارمغان جدید شبکه های اجتماعی
مطالعات محققان دانشگاه های کرنل و پکن نشان می دهد به اشتراک گذاری و ارسال مجدد مطالب دریافت شده در شبکه های اجتماعی، با عملکرد حافظه و فرآیند یادگیری تداخل دارد.
به گزارش مدیکال اگسپرس، در جهان دیجیتالی امروز که انتقال اطلاعات تنها به فشار سرانگشتان دست شما نیاز دارد، پیش از هر گونه تصمیم گیری در این زمینه تامل کنید.
مطالعه ای جدید نشان می دهد ارسال و به اشتراک گذاری مطالب دریافت شده که اصطلاحا در شبکه تلگرام فوروارد و در شبکه توییتر، توییت مجدد نام دارد، سبب فرآیندی به نام ‘اضافه بار شناختی’ می شود ک …

ضعف یادگیری، ارمغان جدید شبکه های اجتماعی

مطالعات محققان دانشگاه های کرنل و پکن نشان می دهد به اشتراک گذاری و ارسال مجدد مطالب دریافت شده در شبکه های اجتماعی، با عملکرد حافظه و فرآیند یادگیری تداخل دارد.
به گزارش مدیکال اگسپرس، در جهان دیجیتالی امروز که انتقال اطلاعات تنها به فشار سرانگشتان دست شما نیاز دارد، پیش از هر گونه تصمیم گیری در این زمینه تامل کنید.
مطالعه ای جدید نشان می دهد ارسال و به اشتراک گذاری مطالب دریافت شده که اصطلاحا در شبکه تلگرام فوروارد و در شبکه توییتر، توییت مجدد نام دارد، سبب فرآیندی به نام ‘اضافه بار شناختی’ می شود ک …
ضعف یادگیری، ارمغان جدید شبکه های اجتماعی

یوزرنیم و پسورد نود 32 ورژن 7

بازی