شعرخوانی مرحوم شهریار در حضور رهبرانقلاب در تبریز

شعرخوانی مرحوم شهریار در حضور رهبرانقلاب در تبریز
شهیدخبر(شهیدنیوز): کانال تلگرام دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله خامنه ای ویدئویی با موضوع شعرخوانی مرحوم شهریار در محضر رهبر انقلاب در تبریز منتشر کرد.

شعرخوانی مرحوم شهریار در حضور رهبرانقلاب در تبریز

شهیدخبر(شهیدنیوز): کانال تلگرام دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله خامنه ای ویدئویی با موضوع شعرخوانی مرحوم شهریار در محضر رهبر انقلاب در تبریز منتشر کرد.
شعرخوانی مرحوم شهریار در حضور رهبرانقلاب در تبریز

ابزار رسانه