شریعتمداری چند تن سیمان را بزرگ نکند!

شریعتمداری چند تن سیمان را بزرگ نکند!
رونوشت : کانال تلگرامی صرفا جهت خنده @journalist110 نوشت:
حسین شریعتمداری:
برخی امتیازاتی که به آمریکا داده ایم غیرقابل بازگشت است.
.
.
.
شما هم چند تن سیمان و تعطیلی فردوی به درنخور و چند مرکز هسته ای را خیلی بزرگش میکنید آدم که نمرده!

مطالب خود را برای درج در ستون “رونوشت” پایگاه خبری تحلیلی صراط از طریق بخش کامنت های همین مطلب و یا آی دی تلگرام @rooneveshtserat ارسال نمائید.

شریعتمداری چند تن سیمان را بزرگ نکند!

رونوشت : کانال تلگرامی صرفا جهت خنده @journalist110 نوشت:
حسین شریعتمداری:
برخی امتیازاتی که به آمریکا داده ایم غیرقابل بازگشت است.
.
.
.
شما هم چند تن سیمان و تعطیلی فردوی به درنخور و چند مرکز هسته ای را خیلی بزرگش میکنید آدم که نمرده!

مطالب خود را برای درج در ستون “رونوشت” پایگاه خبری تحلیلی صراط از طریق بخش کامنت های همین مطلب و یا آی دی تلگرام @rooneveshtserat ارسال نمائید.
شریعتمداری چند تن سیمان را بزرگ نکند!

ورزش و زندگی