شاهد حضور ایران در عالی ترین سطح همکاری های توسعه انرژی هسته ای در پسابرجام هستیم

شاهد حضور ایران در عالی ترین سطح همکاری های توسعه انرژی هسته ای در پسابرجام هستیم
به گزارش ایرنا، حمید بعیدی نژاد عضو گروه مذاکره کننده هسته ای در مطلبی در صفحه تلگرام خود تحت عنوان ‘ ایران در میان بزرگترین قدرتهای انرژی هسته ای جهان’ نوشت: امروز یک تحول مهم در خصوص ارتقاء بحث صنعت هسته ای ایران در دوره پسا برجام اتفاق افتاد. ایران که […]

شاهد حضور ایران در عالی ترین سطح همکاری های توسعه انرژی هسته ای در پسابرجام هستیم

به گزارش ایرنا، حمید بعیدی نژاد عضو گروه مذاکره کننده هسته ای در مطلبی در صفحه تلگرام خود تحت عنوان ‘ ایران در میان بزرگترین قدرتهای انرژی هسته ای جهان’ نوشت: امروز یک تحول مهم در خصوص ارتقاء بحث صنعت هسته ای ایران در دوره پسا برجام اتفاق افتاد. ایران که […]
شاهد حضور ایران در عالی ترین سطح همکاری های توسعه انرژی هسته ای در پسابرجام هستیم

دانلود آهنگ جدید