سر پیری و تلگرام بازی!

سر پیری و تلگرام بازی!
ندا حبیبی- دو روز به رفتنش باقی مانده است. ماه پیش عروسی گرفتند و همسرش بعد از مدت طولانی کارهای اقامت و بورس تحصیلی را هماهنگ کرد. حالا تا چهل و هشت ساعت دیگر هزاران هزار کیلومتر از مادر و پدر کهنسالش دور می شود. در دلش کارهایش را مرور می کند. اسکایپ و جی میل و تلگرام را روی دسکتاپ کامپیوتر قدیمی خانه پدری نصب کرده است. یک وب کم با کیفیت روی مانیتور قرار داده است تا آنجا اگر کوچک ترین خم و خطی در چهره پدر و مادرش دید، متوجه بیماری یا اتفاق خاصی شود. بیشتر از شش ماه است تایپ کردن، کار با موس و مودم و …

سر پیری و تلگرام بازی!

ندا حبیبی- دو روز به رفتنش باقی مانده است. ماه پیش عروسی گرفتند و همسرش بعد از مدت طولانی کارهای اقامت و بورس تحصیلی را هماهنگ کرد. حالا تا چهل و هشت ساعت دیگر هزاران هزار کیلومتر از مادر و پدر کهنسالش دور می شود. در دلش کارهایش را مرور می کند. اسکایپ و جی میل و تلگرام را روی دسکتاپ کامپیوتر قدیمی خانه پدری نصب کرده است. یک وب کم با کیفیت روی مانیتور قرار داده است تا آنجا اگر کوچک ترین خم و خطی در چهره پدر و مادرش دید، متوجه بیماری یا اتفاق خاصی شود. بیشتر از شش ماه است تایپ کردن، کار با موس و مودم و …
سر پیری و تلگرام بازی!

خرید بک لینک

car