سایت استقلال خبر انتصابات جدید را حذف کرد

سایت استقلال خبر انتصابات جدید را حذف کرد
صراط: خبر سایت باشگاه استقلال که دو انتصاب جدید را اعلام کرده بود از روی سایت این باشگاه حذف شد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، سایت باشگاه استقلال و کانال رسمی این باشگاه در تلگرام عصر امروز خبری منتشر کرد مبنی بر اینکه «شهاب جهانیان، رئیس هیئت مدیره باشگاه استقلال هاشم ساعدی را به عنوان مشاور عالی خود و سخنگوی هیئت مدیره منصوب کرد».
این خبر اما پس از ساعتی بدون توضیح، هم از روی سایت باشگاه استقلال و هم از کانال رسمی این باشگاه حذف شد که دلیل آن مشخص نیست.

سایت استقلال خبر انتصابات جدید را حذف کرد

صراط: خبر سایت باشگاه استقلال که دو انتصاب جدید را اعلام کرده بود از روی سایت این باشگاه حذف شد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، سایت باشگاه استقلال و کانال رسمی این باشگاه در تلگرام عصر امروز خبری منتشر کرد مبنی بر اینکه «شهاب جهانیان، رئیس هیئت مدیره باشگاه استقلال هاشم ساعدی را به عنوان مشاور عالی خود و سخنگوی هیئت مدیره منصوب کرد».
این خبر اما پس از ساعتی بدون توضیح، هم از روی سایت باشگاه استقلال و هم از کانال رسمی این باشگاه حذف شد که دلیل آن مشخص نیست.
سایت استقلال خبر انتصابات جدید را حذف کرد

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی