سارق پس از سوء استفاده از حساب تلگرام مالباخته دستگیر شد

سارق پس از سوء استفاده از حساب تلگرام مالباخته دستگیر شد
کرمان – ایرنا – فرمانده انتظامی سیرجان گفت: فردی که با سرقت تلفن همراه شهروندی سیرجانی و سوء استفاده از حساب کاربری تلگرام مالباخته قصد ایجاد مزاحمت برای مخاطبان تلفن همراه اش داشت سرانجام دستگیر شد.

سارق پس از سوء استفاده از حساب تلگرام مالباخته دستگیر شد

کرمان – ایرنا – فرمانده انتظامی سیرجان گفت: فردی که با سرقت تلفن همراه شهروندی سیرجانی و سوء استفاده از حساب کاربری تلگرام مالباخته قصد ایجاد مزاحمت برای مخاطبان تلفن همراه اش داشت سرانجام دستگیر شد.
سارق پس از سوء استفاده از حساب تلگرام مالباخته دستگیر شد

اتوبیوگرافی