سارق پس از سوءاستفاده از حساب تلگرام مال باخته دستگیر شد

سارق پس از سوءاستفاده از حساب تلگرام مال باخته دستگیر شد
فرمانده انتظامی سیرجان گفت: فردی که با سرقت تلفن همراه شهروندی سیرجانی و سوءاستفاده از حساب کاربری تلگرام مال باخته، قصد ایجاد مزاحمت برای مخاطبان تلفن همراه اش را داشت، دستگیر شد.

سارق پس از سوءاستفاده از حساب تلگرام مال باخته دستگیر شد

فرمانده انتظامی سیرجان گفت: فردی که با سرقت تلفن همراه شهروندی سیرجانی و سوءاستفاده از حساب کاربری تلگرام مال باخته، قصد ایجاد مزاحمت برای مخاطبان تلفن همراه اش را داشت، دستگیر شد.
سارق پس از سوءاستفاده از حساب تلگرام مال باخته دستگیر شد

دانلود سریال و آهنگ