زیر پوست پول !

زیر پوست پول !
اکونیوز:رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در یادداشتی با عنوان «زیر پوست پول» در صفحه اجتماعی خود در تلگرام نوشت: بیش از 20 درصد کل نقدینگی کشور در اختیار موسسه های غیر مجاز قرار دارد.

زیر پوست پول !

اکونیوز:رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در یادداشتی با عنوان «زیر پوست پول» در صفحه اجتماعی خود در تلگرام نوشت: بیش از 20 درصد کل نقدینگی کشور در اختیار موسسه های غیر مجاز قرار دارد.
زیر پوست پول !

یوزرنیم و پسورد نود 32 ورژن 5

عکس