رقیب تلگرام از گوگل آمد

رقیب تلگرام از گوگل آمد
گوگل پیام رسان جدیدی را با نام Google Allo عرضه کرده است که می تواند در آینده به رقیبی قدرتمند برای تلگرام مبدل شود.

رقیب تلگرام از گوگل آمد

گوگل پیام رسان جدیدی را با نام Google Allo عرضه کرده است که می تواند در آینده به رقیبی قدرتمند برای تلگرام مبدل شود.
رقیب تلگرام از گوگل آمد

مد روز