رفع فیلتر توئیتر؛ هرگز!

رفع فیلتر توئیتر؛ هرگز!
آفتاب یزد- گروه اجتماعی: فیلترینگ شبکه های اجتماعی روز گذشته دوباره با اظهارنظرهای مختلفی در صدر اخبار قرار گرفت. از موضوع رفع فیلترینگ توئیتر و فیلتر کردن تلگرام به جای آن تا مخالفت دولت برای فیلترینگ اینستاگرام موضوعی بود که نسبت به آن واکنش نشان داده شد. معاون قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی در واکنش به برخی خبرهای منتشر شده مبنی بر احتمال رفع فیلتر توئیتر به دنبال طرح جایگزینی با پیام رسان تلگرام گفت: توئیتر به هیچ وجه رفع فیلتر نمی شود. عبدالصمد خرم آبادی در پاسخ به این سوال که برخی رسان …

رفع فیلتر توئیتر؛ هرگز!

آفتاب یزد- گروه اجتماعی: فیلترینگ شبکه های اجتماعی روز گذشته دوباره با اظهارنظرهای مختلفی در صدر اخبار قرار گرفت. از موضوع رفع فیلترینگ توئیتر و فیلتر کردن تلگرام به جای آن تا مخالفت دولت برای فیلترینگ اینستاگرام موضوعی بود که نسبت به آن واکنش نشان داده شد. معاون قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی در واکنش به برخی خبرهای منتشر شده مبنی بر احتمال رفع فیلتر توئیتر به دنبال طرح جایگزینی با پیام رسان تلگرام گفت: توئیتر به هیچ وجه رفع فیلتر نمی شود. عبدالصمد خرم آبادی در پاسخ به این سوال که برخی رسان …
رفع فیلتر توئیتر؛ هرگز!

گوشی موبایل