ردپای خواننده لس آنجلسی در پرونده شکنجه زن مشهدی!

ردپای خواننده لس آنجلسی در پرونده شکنجه زن مشهدی!
احمد رضا کاظمی طنزنویس 1368a.r.k@Gmail.com
هرچقدر هم که سرعت پیشرفت مان در زمینه اقتصاد، فرهنگ، هنر و امثال آن کم باشد، این چند روز اخیر سرعت افزایش «خشونت» درکشورمان از سرعت پیشرفت علم در ژاپن هم پیشی گرفت! هنوز ماجرای قتل فجیع دخترک 6ساله تمام نشده بود که خبر 21روز شکنجه زن مشهدی و دخترانش پخش شد، البته در ماجرای قتل ستایش خوشبختانه به کمک کارشناسی های برخی خبرگزاری های دلسوز، متعهد و بی طرف، متهمان اصلی این پرونده یعنی «تلگرام» که با همدستی برخی دیگر از اپلیکشن های معلوم الحال ازجمل …

ردپای خواننده لس آنجلسی در پرونده شکنجه زن مشهدی!

احمد رضا کاظمی طنزنویس 1368a.r.k@Gmail.com
هرچقدر هم که سرعت پیشرفت مان در زمینه اقتصاد، فرهنگ، هنر و امثال آن کم باشد، این چند روز اخیر سرعت افزایش «خشونت» درکشورمان از سرعت پیشرفت علم در ژاپن هم پیشی گرفت! هنوز ماجرای قتل فجیع دخترک 6ساله تمام نشده بود که خبر 21روز شکنجه زن مشهدی و دخترانش پخش شد، البته در ماجرای قتل ستایش خوشبختانه به کمک کارشناسی های برخی خبرگزاری های دلسوز، متعهد و بی طرف، متهمان اصلی این پرونده یعنی «تلگرام» که با همدستی برخی دیگر از اپلیکشن های معلوم الحال ازجمل …
ردپای خواننده لس آنجلسی در پرونده شکنجه زن مشهدی!

آپدیت نود 32 لایسنس

بازی