رده بندی امنیتی جدید پیام رسان ها؛ تلگرام در قعر جدول

رده بندی امنیتی جدید پیام رسان ها؛ تلگرام در قعر جدول
چهار اپلیکیشن (Signal ،WhatsApp ،iMessage و telegram) در بین نرم افزار های پیام رسان و شبکه های اجتماعی از نظر سطح امنیت بررسی و رده بندی شده اند.
طبق موارد آورده شده در این لیست، تلگرام ضعیف ترین نرم افزار از نظر امنیت و قابلیت نفوذ شناخته شده است و این به معنای آن است که اطلاعات کاربری و پیام های تمام کاربران این شبکه ی اجتماعی در خطر است.
رتبه اول از لحاظ امنیت: نرم افزار (Signal)
شاید نرم افزار سیگنال را بسیاری از شما نشناسید، دلیل این امر هم آن است که مدت زمان بسیار کوتاهی از عرضه این نرم افزار …

رده بندی امنیتی جدید پیام رسان ها؛ تلگرام در قعر جدول

چهار اپلیکیشن (Signal ،WhatsApp ،iMessage و telegram) در بین نرم افزار های پیام رسان و شبکه های اجتماعی از نظر سطح امنیت بررسی و رده بندی شده اند.
طبق موارد آورده شده در این لیست، تلگرام ضعیف ترین نرم افزار از نظر امنیت و قابلیت نفوذ شناخته شده است و این به معنای آن است که اطلاعات کاربری و پیام های تمام کاربران این شبکه ی اجتماعی در خطر است.
رتبه اول از لحاظ امنیت: نرم افزار (Signal)
شاید نرم افزار سیگنال را بسیاری از شما نشناسید، دلیل این امر هم آن است که مدت زمان بسیار کوتاهی از عرضه این نرم افزار …
رده بندی امنیتی جدید پیام رسان ها؛ تلگرام در قعر جدول

شبکه خانگی