ربات تلگرام تمامی مشخصات کاربران ایرانسل را افشا کرد !

ربات تلگرام تمامی مشخصات کاربران ایرانسل را افشا کرد !
پس از پخش شایعات زیادی مبنی بر لو رفتن اطلاعات دیتابیس مشترکین ایرانسل، متأسفانه شایعات تبدیل به واقعیت شدند و ماجرا به حساس ترین وضعیت خود رسیده است.

ربات تلگرام تمامی مشخصات کاربران ایرانسل را افشا کرد !

پس از پخش شایعات زیادی مبنی بر لو رفتن اطلاعات دیتابیس مشترکین ایرانسل، متأسفانه شایعات تبدیل به واقعیت شدند و ماجرا به حساس ترین وضعیت خود رسیده است.
ربات تلگرام تمامی مشخصات کاربران ایرانسل را افشا کرد !
سون وی پی ان

90ورزشی