راه اندازی ربات تلگرام برای پاسخ به نیاز مشتریان

راه اندازی ربات تلگرام برای پاسخ به نیاز مشتریان
بانک مسکن در اقدامی نوآورانه و برای اولین بار در سیستم بانکی کشور ربات تلگرام را به منظور ارایه خدمات مورد نیاز به کاربران و مخاطبان خود راه اندازی کرد.
موبنا – بانک مسکن به منظور سهولت در بهره مندی مشتریان خود از خدمات ،به عنوان اولین بانک در سیستم بانکی کشور اقدام به راه اندازی ربات تلگرام نمود تا مشتریان با در دسترس ترین ابزار بتوانند علاوه بر دریافت اطلاعات از خدمات بانک ،از مشاوره درخصوص چگونگی استفاده از خدمات نیز بهره مند شوند.
بر اساس این گزارش مشتریان بانک مسکن می توانند از طریق …

راه اندازی ربات تلگرام برای پاسخ به نیاز مشتریان

بانک مسکن در اقدامی نوآورانه و برای اولین بار در سیستم بانکی کشور ربات تلگرام را به منظور ارایه خدمات مورد نیاز به کاربران و مخاطبان خود راه اندازی کرد.
موبنا – بانک مسکن به منظور سهولت در بهره مندی مشتریان خود از خدمات ،به عنوان اولین بانک در سیستم بانکی کشور اقدام به راه اندازی ربات تلگرام نمود تا مشتریان با در دسترس ترین ابزار بتوانند علاوه بر دریافت اطلاعات از خدمات بانک ،از مشاوره درخصوص چگونگی استفاده از خدمات نیز بهره مند شوند.
بر اساس این گزارش مشتریان بانک مسکن می توانند از طریق …
راه اندازی ربات تلگرام برای پاسخ به نیاز مشتریان

خرید vpn قوی برای اندروید

قرآن