راهپیمایی مردم ساری در اعتراض به انتقال آب خزر به سمنان

راهپیمایی مردم ساری در اعتراض به انتقال آب خزر به سمنان
تیتر امروز _ بازتاب کمپین حامیان دریای مازندران در مورد انتقال آب خزر به سمنان در پرمخاطب ترین برنامه رادیویی ایران/ پیک بامدادی: “محیط زیست شمال در خدمت بچه محل های روحانی و احمدی نژاد!”
اظهارات حسن روحانی در جمع مردم سمنان که بیش از آنکه حساب شده و کارشناسی شده باشد نشان از قلیان احساسات و چیرگی محیط بر منطق روحانی به واسطه حضور در سرزمین مادری داشت، اینبار ابعاد بسیار گسترده ای پیدا کرده است.
همزمان با تشکیل کمپین حامیان دریای مازندران در کانال تلگرام مازندرانی ها و پرداختن صریح و کارشناسانه به …

راهپیمایی مردم ساری در اعتراض به انتقال آب خزر به سمنان

تیتر امروز _ بازتاب کمپین حامیان دریای مازندران در مورد انتقال آب خزر به سمنان در پرمخاطب ترین برنامه رادیویی ایران/ پیک بامدادی: “محیط زیست شمال در خدمت بچه محل های روحانی و احمدی نژاد!”
اظهارات حسن روحانی در جمع مردم سمنان که بیش از آنکه حساب شده و کارشناسی شده باشد نشان از قلیان احساسات و چیرگی محیط بر منطق روحانی به واسطه حضور در سرزمین مادری داشت، اینبار ابعاد بسیار گسترده ای پیدا کرده است.
همزمان با تشکیل کمپین حامیان دریای مازندران در کانال تلگرام مازندرانی ها و پرداختن صریح و کارشناسانه به …
راهپیمایی مردم ساری در اعتراض به انتقال آب خزر به سمنان

یوزرنیم و پسورد نود 32 ورژن 5

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی