رئیس سابق اتاق ایران مطرح کرد؛ آمار دهی غلط سیاست مداران برای انتخابات

رئیس سابق اتاق ایران مطرح کرد؛ آمار دهی غلط سیاست مداران برای انتخابات
دولت فکر می کند اگر عملکرد بخش هایی از اقتصاد منفی یا مثبت باشد، بر میزان محبوبیت و موفقیت آنها در انتخاب های سیاسی اثر گذار است بنابراین به هرشکل ممکن تلاش می کنند آمارهای اقتصادی را مثبت و عالی جلوه دهد اما این امر باعث اختلال در امور مردم می شود.
صدای ایران – محسن جلال پور در کانل تلگرام خود یادداشتی با عنوان “بلای بزرگ” بدین شرح نوشت : آن چه رهبر انقلاب درباره دوگانگی آمارهای اقتصادی مطرح و از آن به عنوان بلای بزرگ یاد کردند،بدون شک یکی از مهم ترین مطالبات فعالان اقتصادی در سال های گذشته بوده …

رئیس سابق اتاق ایران مطرح کرد؛ آمار دهی غلط سیاست مداران برای انتخابات

دولت فکر می کند اگر عملکرد بخش هایی از اقتصاد منفی یا مثبت باشد، بر میزان محبوبیت و موفقیت آنها در انتخاب های سیاسی اثر گذار است بنابراین به هرشکل ممکن تلاش می کنند آمارهای اقتصادی را مثبت و عالی جلوه دهد اما این امر باعث اختلال در امور مردم می شود.
صدای ایران – محسن جلال پور در کانل تلگرام خود یادداشتی با عنوان “بلای بزرگ” بدین شرح نوشت : آن چه رهبر انقلاب درباره دوگانگی آمارهای اقتصادی مطرح و از آن به عنوان بلای بزرگ یاد کردند،بدون شک یکی از مهم ترین مطالبات فعالان اقتصادی در سال های گذشته بوده …
رئیس سابق اتاق ایران مطرح کرد؛ آمار دهی غلط سیاست مداران برای انتخابات

روزنامه قانون