ذکر مصیبت حضرت علی(ع) توسط رهبرانقلاب + فیلم

ذکر مصیبت حضرت علی(ع) توسط رهبرانقلاب + فیلم
کانال تلگرام دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله خامنه ای ویدئویی با موضوع ذکر مصیبت حضرت علی توسط رهبر انقلاب منتشر کردند.

ذکر مصیبت حضرت علی(ع) توسط رهبرانقلاب + فیلم

کانال تلگرام دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله خامنه ای ویدئویی با موضوع ذکر مصیبت حضرت علی توسط رهبر انقلاب منتشر کردند.
ذکر مصیبت حضرت علی(ع) توسط رهبرانقلاب + فیلم

نخبگان