«دیدنی ها» تلگرام و اینستاگرام آن زمان بود/ ساده و مهربان باشید

«دیدنی ها» تلگرام و اینستاگرام آن زمان بود/ ساده و مهربان باشید
جلال مقامی معتقد است صداقت مهمترین عامل موفقیت «دیدنی ها» بود و در توصیه به مجریان جوان از آنها می خواهد ساده و مهربان باشند تا مردم آنها را باور کنند.

«دیدنی ها» تلگرام و اینستاگرام آن زمان بود/ ساده و مهربان باشید

جلال مقامی معتقد است صداقت مهمترین عامل موفقیت «دیدنی ها» بود و در توصیه به مجریان جوان از آنها می خواهد ساده و مهربان باشند تا مردم آنها را باور کنند.
«دیدنی ها» تلگرام و اینستاگرام آن زمان بود/ ساده و مهربان باشید

خرید بک لینک

اخبار دنیای دیجیتال