دو کودک قربانی تلگرام بازی مادر

دو کودک قربانی تلگرام بازی مادر
به گزارش پایگاه 598 به نقل از میزان، سوم فروردین امسال ماموران کلانتری 151 یافت آباد در جریان انتقال دو کودک 5 و 6 ساله که به شدت دچار سوختگی شده بودند به بیمارستان شهدای یافت آباد مطلع شدند.
با حضور مأموران پلیس در بیمارستان پدر کودک در مورد علت سوختگی فرزندانش گفت: ما ساکن شهر سنگ باقرشهر هستیم. آن روز من سر کار بودم که همسرم تماس گرفت و مدعی شد قابلمه آب جوش روی کودکان واژگون و آنها دچار سوختگی شدند.
در ادامه تحقیقات از مادر کودک آغاز شد. زن جوان در مورد علت سوختگی فرزندانش گفت: برای شستن لباسها …

دو کودک قربانی تلگرام بازی مادر

به گزارش پایگاه 598 به نقل از میزان، سوم فروردین امسال ماموران کلانتری 151 یافت آباد در جریان انتقال دو کودک 5 و 6 ساله که به شدت دچار سوختگی شده بودند به بیمارستان شهدای یافت آباد مطلع شدند.
با حضور مأموران پلیس در بیمارستان پدر کودک در مورد علت سوختگی فرزندانش گفت: ما ساکن شهر سنگ باقرشهر هستیم. آن روز من سر کار بودم که همسرم تماس گرفت و مدعی شد قابلمه آب جوش روی کودکان واژگون و آنها دچار سوختگی شدند.
در ادامه تحقیقات از مادر کودک آغاز شد. زن جوان در مورد علت سوختگی فرزندانش گفت: برای شستن لباسها …
دو کودک قربانی تلگرام بازی مادر

بک لینک