دوگانه انتخابات ریاست جمهوری 96 چیست؟

دوگانه انتخابات ریاست جمهوری 96 چیست؟
به گزارش مشرق، دکتر رضا سراج کارشناس مسائل استراتژیک در کانال تلگرام خود نوشت:
مقدمه: انتخابات 96 پایانی بر دوگانه ی « اصولگرا-اصلاح طلب » خواهد بود. این پایان، آغازی بر دوگانه ی جدیدی خواهد شد.
دوگانه ی انتخابات 96 چیست ؟
در انتخابات ریاست جمهوری 1396 شاهد صورتبندی و دوگانه ی « محافظه کاران-انقلابیون » خواهیم بود. اشراف و میلیاردرهای محافظه کار خواهان حفظ و ادامه « وضع موجود » بوده و در مقابل، انقلابیونِ مدافع طبقات محروم و متوسط جامعه « کنش تغییر وضع موجود » را شکل خواهند داد.
نتیجه: به نظ …

دوگانه انتخابات ریاست جمهوری 96 چیست؟

به گزارش مشرق، دکتر رضا سراج کارشناس مسائل استراتژیک در کانال تلگرام خود نوشت:
مقدمه: انتخابات 96 پایانی بر دوگانه ی « اصولگرا-اصلاح طلب » خواهد بود. این پایان، آغازی بر دوگانه ی جدیدی خواهد شد.
دوگانه ی انتخابات 96 چیست ؟
در انتخابات ریاست جمهوری 1396 شاهد صورتبندی و دوگانه ی « محافظه کاران-انقلابیون » خواهیم بود. اشراف و میلیاردرهای محافظه کار خواهان حفظ و ادامه « وضع موجود » بوده و در مقابل، انقلابیونِ مدافع طبقات محروم و متوسط جامعه « کنش تغییر وضع موجود » را شکل خواهند داد.
نتیجه: به نظ …
دوگانه انتخابات ریاست جمهوری 96 چیست؟

هنر