دوست تلگرامی با رویای زندگی در خارج زن متاهل را فریب داد

دوست تلگرامی با رویای زندگی در خارج زن متاهل را فریب داد
معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ جزئیات به دردسر افتادن زنی را که قصد داشت پس از آشنایی با فردی تلگرام همسرش را رها کرده و به ترکیه سفر کند، تشریح کرد.

دوست تلگرامی با رویای زندگی در خارج زن متاهل را فریب داد

معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ جزئیات به دردسر افتادن زنی را که قصد داشت پس از آشنایی با فردی تلگرام همسرش را رها کرده و به ترکیه سفر کند، تشریح کرد.
دوست تلگرامی با رویای زندگی در خارج زن متاهل را فریب داد

ganool review