دوران تغییر، عزل و جابجایی در کابینه در راه است

دوران تغییر، عزل و جابجایی در کابینه در راه است
به گزارش مشرق، مهدی محمدی در کانال تلگرام خود درباره زمزمه های آغاز فعالیت انتخاباتی دولت از اواسط سال جاری نوشت:
دولت امسال ناچار است از کارنامه خود دفاع کند. شنیدم کمپین انتخابات ٩٦ را از شهریور ٩٥ کلید خواهند زد.
در حوزه اقتصادی، دولت یا باید کارنامه ای دست و پا کند، یا اگر نشد، مقصری برای وضع موجود بتراشد.
این را هم شنیدم که در تدارکند. بحران اما جایی است که نوبت به دفاع از ناکامی ها می رسد.
می شود حدس زد که در میان اعضای کابینه تعداد قابل توجهی مایل به مشارکت در این بازی نباشند خصوصا اگر به …

دوران تغییر، عزل و جابجایی در کابینه در راه است

به گزارش مشرق، مهدی محمدی در کانال تلگرام خود درباره زمزمه های آغاز فعالیت انتخاباتی دولت از اواسط سال جاری نوشت:
دولت امسال ناچار است از کارنامه خود دفاع کند. شنیدم کمپین انتخابات ٩٦ را از شهریور ٩٥ کلید خواهند زد.
در حوزه اقتصادی، دولت یا باید کارنامه ای دست و پا کند، یا اگر نشد، مقصری برای وضع موجود بتراشد.
این را هم شنیدم که در تدارکند. بحران اما جایی است که نوبت به دفاع از ناکامی ها می رسد.
می شود حدس زد که در میان اعضای کابینه تعداد قابل توجهی مایل به مشارکت در این بازی نباشند خصوصا اگر به …
دوران تغییر، عزل و جابجایی در کابینه در راه است

بک لینک رنک 6

wolrd press news