دل نگرانی رییس کل بانک مرکزی برای سپرده گذاران ثامن

دل نگرانی رییس کل بانک مرکزی برای سپرده گذاران ثامن
ولی الله سیف در کانال تلگرام خود نوشت: “از دغدغه هایم در بازار پول طی یک سال گذشته، مشکلات تعاونی خبرساز ثامن الحجج و چگونگی صیانت از حقوق میلیون ها سپرده گذار آن بود. این تعاونی که از مدت ها قبل دچار کسری منابع و بحران نقدینگی شده بود، علاوه بر مردم و بانک مرکزی، حوزه های دیگر را نیز در کشور درگیر خود کرد.”

دل نگرانی رییس کل بانک مرکزی برای سپرده گذاران ثامن

ولی الله سیف در کانال تلگرام خود نوشت: “از دغدغه هایم در بازار پول طی یک سال گذشته، مشکلات تعاونی خبرساز ثامن الحجج و چگونگی صیانت از حقوق میلیون ها سپرده گذار آن بود. این تعاونی که از مدت ها قبل دچار کسری منابع و بحران نقدینگی شده بود، علاوه بر مردم و بانک مرکزی، حوزه های دیگر را نیز در کشور درگیر خود کرد.”
دل نگرانی رییس کل بانک مرکزی برای سپرده گذاران ثامن

90ورزشی