دفاع مولاوردی از انتخاب زنان

دفاع مولاوردی از انتخاب زنان
شهیندخت مولاوردی معاون رییس جمهور در کانال تلگرام خود از شرایط دولت یازدهم در انتخاب وزیر زن صحبت کرده است. او که این صحبت را در گفت وگو با خبرآنلاین داشته، نوشته است: «عملکرد دولت یازدهم درمورد عدم انتخاب وزیر زن در شرایطی که در ابتدا روی کار آمده بود قابل دفاع است، سایر اعضای کابینه هم اکثرا از کسانی هستند که تجربه چندین دوره وزارت را داشتند یا استاندار و نماینده بوده اند بنابراین زمان، زمانی نبود که ریسک انجام شده و حتی مسوولیت هایی که آقایان فعلی دارند به مدیران جوان تر و کم تجربه تر داده شود. اما …

دفاع مولاوردی از انتخاب زنان

شهیندخت مولاوردی معاون رییس جمهور در کانال تلگرام خود از شرایط دولت یازدهم در انتخاب وزیر زن صحبت کرده است. او که این صحبت را در گفت وگو با خبرآنلاین داشته، نوشته است: «عملکرد دولت یازدهم درمورد عدم انتخاب وزیر زن در شرایطی که در ابتدا روی کار آمده بود قابل دفاع است، سایر اعضای کابینه هم اکثرا از کسانی هستند که تجربه چندین دوره وزارت را داشتند یا استاندار و نماینده بوده اند بنابراین زمان، زمانی نبود که ریسک انجام شده و حتی مسوولیت هایی که آقایان فعلی دارند به مدیران جوان تر و کم تجربه تر داده شود. اما …
دفاع مولاوردی از انتخاب زنان

خرید vpn گوشی سیمبین

مهارت برتر