دعوای زنانه همسایه ها به آبرو ریزی در فضای مجازی کشید

دعوای زنانه همسایه ها به آبرو ریزی در فضای مجازی کشید
به گزارش پایگاه خبری اوشیدا: سرهنگ “سیدموسی حسینی” از کشف پرونده جدیدی در پلیس فتا فارس خبر داد و گفت: در این پرونده شاکیه، خانم جوان شیرازی اعلام می کند فردی ناشناس با ارسال پیام های غیر اخلاقی از طریق شبکه اجتماعی واتس آپ و تلگرام، موجب سلب آرامش وی و خانواده اش شده است.وی افزود: زن جوان در مراجعه به پلیس فتا درخواست می کند هر چه زودتر این مزاحمت ها پایان یابد و عامل یا عاملان مزاحمت، شناسایی و دستگیر شود.رئیس پلیس فتا استان فارس اظهار کرد: کارشناسان پلیس فتا با اقدامات فنی و پلیسی خود متهم را د …

دعوای زنانه همسایه ها به آبرو ریزی در فضای مجازی کشید

به گزارش پایگاه خبری اوشیدا: سرهنگ “سیدموسی حسینی” از کشف پرونده جدیدی در پلیس فتا فارس خبر داد و گفت: در این پرونده شاکیه، خانم جوان شیرازی اعلام می کند فردی ناشناس با ارسال پیام های غیر اخلاقی از طریق شبکه اجتماعی واتس آپ و تلگرام، موجب سلب آرامش وی و خانواده اش شده است.وی افزود: زن جوان در مراجعه به پلیس فتا درخواست می کند هر چه زودتر این مزاحمت ها پایان یابد و عامل یا عاملان مزاحمت، شناسایی و دستگیر شود.رئیس پلیس فتا استان فارس اظهار کرد: کارشناسان پلیس فتا با اقدامات فنی و پلیسی خود متهم را د …
دعوای زنانه همسایه ها به آبرو ریزی در فضای مجازی کشید

مجله اینترنتی