دستگیری 5 مزاحم تلگرامی در رشت

دستگیری 5 مزاحم تلگرامی در رشت
به گزارش خدمت؛ سرهنگ ایرج محمد خانی -رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات گیلان- گفت: این افراد با شکایت 6 شهروند گیلانی شناسایی و دستگیر شدند.
محمدخانی افزود: این 5 مرد 41، 36، 31 و 21 ساله، اهل و ساکن رشت هستند.
وی اعلام کرد: این افراد اعتراف کردند که با هدف انتقام و تسویه حساب شخصی در فضای مجازی تلگرام مزاحمت ایجاد می کردند.
رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات گیلان گفت: متهمان در خانه خود دستگیر و به مقامات قضایی معرفی شدند.
محمدخانی افزود: حفظ حریم خصوصی افراد خط قرمز پلیس فتا است و با افرادی ک …

دستگیری 5 مزاحم تلگرامی در رشت

به گزارش خدمت؛ سرهنگ ایرج محمد خانی -رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات گیلان- گفت: این افراد با شکایت 6 شهروند گیلانی شناسایی و دستگیر شدند.
محمدخانی افزود: این 5 مرد 41، 36، 31 و 21 ساله، اهل و ساکن رشت هستند.
وی اعلام کرد: این افراد اعتراف کردند که با هدف انتقام و تسویه حساب شخصی در فضای مجازی تلگرام مزاحمت ایجاد می کردند.
رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات گیلان گفت: متهمان در خانه خود دستگیر و به مقامات قضایی معرفی شدند.
محمدخانی افزود: حفظ حریم خصوصی افراد خط قرمز پلیس فتا است و با افرادی ک …
دستگیری 5 مزاحم تلگرامی در رشت

مجله اتومبیل