دستگیری 5مزاحم تلگرامی در رشت

دستگیری 5مزاحم تلگرامی در رشت
5 مرد به جرم مزاحمت برای شهروندان در فضای مجازی در رشت شناسایی و دستگیر شدند.
 به گزارش خبرگزاری صدا و سیما رییس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات گیلان امروز گفت : این افراد با شکایت 6 شهروند گیلانی شناسایی و دستگیر شدند.
سرهنگ ایرج محمدخانی افزود: این 5 مرد 41 ، 36، 31 و 21 ساله اهل و ساکن رشت هستند. 
وی اعلام کرد : این افراد اعتراف کردند که با هدف انتقام و تسویه حساب شخصی در فضای مجازی تلگرام مزاحمت ایجاد می کردند.
رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات گیلان گفت : متهمان در خانه خود دستگیر و به مقامات …

دستگیری 5مزاحم تلگرامی در رشت

5 مرد به جرم مزاحمت برای شهروندان در فضای مجازی در رشت شناسایی و دستگیر شدند.
 به گزارش خبرگزاری صدا و سیما رییس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات گیلان امروز گفت : این افراد با شکایت 6 شهروند گیلانی شناسایی و دستگیر شدند.
سرهنگ ایرج محمدخانی افزود: این 5 مرد 41 ، 36، 31 و 21 ساله اهل و ساکن رشت هستند. 
وی اعلام کرد : این افراد اعتراف کردند که با هدف انتقام و تسویه حساب شخصی در فضای مجازی تلگرام مزاحمت ایجاد می کردند.
رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات گیلان گفت : متهمان در خانه خود دستگیر و به مقامات …
دستگیری 5مزاحم تلگرامی در رشت

اخبار دنیای دیجیتال