دستگیری 3 متهم تلگرامی

دستگیری 3 متهم تلگرامی
پلیس فتای استان خراسان رضوی در دو عملیات جداگانه یک زوج را به اتهام از کار انداختن سرور سایت اینترنتی رقیب کاری خود و زنی را به جرم سرقت عکس ها در تلگرام، دستگیر کرد.

دستگیری 3 متهم تلگرامی

پلیس فتای استان خراسان رضوی در دو عملیات جداگانه یک زوج را به اتهام از کار انداختن سرور سایت اینترنتی رقیب کاری خود و زنی را به جرم سرقت عکس ها در تلگرام، دستگیر کرد.
دستگیری 3 متهم تلگرامی

خرید بک لینک